آرشیو آرشیومصوبات دوره پنجم

مصوبات نود و سومین جلسه

مورخه 97/10/04

مصوبات نود و سومین جلسه

(1)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پنجشنبه 20 دي 1397
مصوبات نود و دومین جلسه

مورخه 97/10/2

مصوبات نود و دومین جلسه

(7)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پنجشنبه 13 دي 1397
مصوبات هشتاد و نهمین جلسه

مورخه 97/9/18

مصوبات هشتاد و نهمین جلسه

(16)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دوشنبه 3 دي 1397
مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه

مورخه 97/9/13

مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه

(11)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دوشنبه 3 دي 1397
مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه

مورخه 97/9/11

مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه

(7)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دوشنبه 3 دي 1397
مصوبات هشتادو چهارمین جلسه

مورخه 97/8/20

مصوبات هشتادو چهارمین جلسه

(5)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دوشنبه 3 دي 1397
مصوبات هشتاد و سومین جلسه

مورخه 97/8/13

مصوبات هشتاد و سومین جلسه

(40)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 23 آبان 1397
مصوبات هشتاد و دومین جلسه

مورخه 97/8/6

مصوبات هشتاد و دومین جلسه

(32)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 23 آبان 1397
مصوبات هشتادویکمین جلسه

مورخه97/8/1

مصوبات هشتادویکمین جلسه

(43)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 9 آبان 1397
مصوبات هشتادمین جلسه

مورخه97/7/29

مصوبات هشتادمین جلسه

(36)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 9 آبان 1397
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.