آرشیو کمیسیون‌ها

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه

کمیسیون برنامه و بودجه

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه

(88)

کمیسیون برنامه و بودجه

يکشنبه 18 ارديبهشت 1401
اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند

کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند

اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند

(114)

کمیسیون فناوری اطلاعات و شهر هوشمند

پنجشنبه 25 فروردين 1401
اعضای کمیسیون ورزش و جوانان

کمیسیون ورزش و جوانان

اعضای کمیسیون ورزش و جوانان

(390)

کمیسیون ورزش و جوانان

چهارشنبه 21 مهر 1400
اعضای کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار

کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار

اعضای کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار

(2952)

کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار

يکشنبه 3 تير 1397
اعضای کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری

کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری

اعضای کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری

(3011)

کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری

يکشنبه 3 تير 1397
اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی

کمیسیون معماری و شهرسازی

اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی

(2920)

کمیسیون معماری و شهرسازی

يکشنبه 3 تير 1397
اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

(3039)

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

يکشنبه 3 تير 1397
اعضای کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی

کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی

اعضای کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی

(2592)

کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی

يکشنبه 3 تير 1397
اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری

کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری

اعضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری

(2886)

کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری

شنبه 2 تير 1397
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه

کمیسیون برنامه و بودجه

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه

(2520)

کمیسیون برنامه و بودجه

شنبه 2 تير 1397
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.