آرشیو آرشیویادداشت

 گزارش دکتر سعید نیکوخصلت از سفر باکو با موضوع نیروگاه تولید برق از پسماندهای شهری

گزارش دکتر سعید نیکوخصلت از سفر باکو با موضوع نیروگاه تولید برق از پسماندهای شهری

(28)

این سفر با حضور دکتر سعید نیکو خصلت ، دکتر علی آجودان زاده ، دکتر محرم محمدزاده و مهندس کریم صادق زاده از اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز به منظور بازدید از نیروگاه تولید برق از پسماندهای شهری شهر باکو در کشور جمهوری آذربایجان بود.

دوشنبه 8 بهمن 1397
متن گزارش سفر مهندس کریم  صادقزاده و دکتر محرم محمدزاده

گزارش سفر ژاپن

متن گزارش سفر مهندس کریم صادقزاده و دکتر محرم محمدزاده

(448)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 30 مرداد 1397
اقتضائات مدیریت در دنیای جدید

دکتر شکور اکبر نژاد:

اقتضائات مدیریت در دنیای جدید

(303)

یادداشت

شنبه 9 تير 1397
مشکلات آدرس یابی در تبریز باید رفع شود

دکتر محمد باقر بهشتی:

مشکلات آدرس یابی در تبریز باید رفع شود

(258)

مشکلات آدرس یابی در تبریز باید رفع شود

چهارشنبه 6 تير 1397
حمل و نقل عمومی

تجارب مدیریت شهری شهرهای اروپایی بخش ۲

حمل و نقل عمومی

(146)

تجارب مدیریت شهری شهرهای اروپایی بخش ۲

شنبه 2 تير 1397
مدیریت شهری

تجارب مدیریت شهری شهرهای اروپایی بخش 1

مدیریت شهری

(105)

تجارب مدیریت شهری شهرهای اروپایی بخش 1

شنبه 2 تير 1397
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.