آرشیو اطلاع رسانی برنامه‌ها

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400

(234)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 15 بهمن 1399
گزارش عملکرد شش ماه اول سال 1399 شهرداری تبریز

گزارش عملکرد شش ماه اول سال 1399 شهرداری تبریز

(142)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 15 دي 1399
گزارش عملکرد سومین سال پنجمین دوره شورای اسلامی کلانشهر تبریز

گزارش عملکرد سومین سال پنجمین دوره شورای اسلامی کلانشهر تبریز

(145)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پنجشنبه 4 دي 1399
صورت های مالی سال 1398  شورای اسلامی شهر تبریز (حسابرسی نشده)

صورت های مالی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز (حسابرسی نشده)

(82)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

يکشنبه 25 آبان 1399
صورت های مالی شورای اسلامی شهر تبریز سال مالی1397

صورت های مالی شورای اسلامی شهر تبریز سال مالی1397

(229)

.

پنجشنبه 29 خرداد 1399
لیست اولویت های آسفالت اساسی شهرداری تبریز طی سال 1399

لیست اولویت های آسفالت اساسی شهرداری تبریز طی سال 1399

(217)

مناطق 8 و10 فاقد اولویت مجزا هستند و تماماً توسط سازمان عمران شهرداری تبریز اجرا خواهند شد.

سه شنبه 9 ارديبهشت 1399
بودجه سال ۱۳۹9 شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۳۹9 شهرداری تبریز

(349)

جهت مشاهده بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

شنبه 6 ارديبهشت 1399
تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹9

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹9

(613)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

يکشنبه 20 بهمن 1398
تفریغ بودجه و متمم بودجه سال 1397 شهرداری تبریز

تفریغ بودجه و متمم بودجه سال 1397 شهرداری تبریز

(69)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شنبه 12 بهمن 1398
گزارش عملکرد دومین سال پنجمین دوره شورای اسلامی کلانشهر تبریز

گزارش عملکرد دومین سال پنجمین دوره شورای اسلامی کلانشهر تبریز

(142)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 1 بهمن 1398
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.