آرشیو اطلاع رسانی برنامه‌ها

صورت های مالی شورای اسلامی شهر تبریز سال مالی1397

صورت های مالی شورای اسلامی شهر تبریز سال مالی1397

(91)

.

پنجشنبه 29 خرداد 1399
لیست اولویت های آسفالت اساسی شهرداری تبریز طی سال 1399

لیست اولویت های آسفالت اساسی شهرداری تبریز طی سال 1399

(152)

مناطق 8 و10 فاقد اولویت مجزا هستند و تماماً توسط سازمان عمران شهرداری تبریز اجرا خواهند شد.

سه شنبه 9 ارديبهشت 1399
بودجه سال ۱۳۹9 شهرداری تبریز

بودجه سال ۱۳۹9 شهرداری تبریز

(223)

جهت مشاهده بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

شنبه 6 ارديبهشت 1399
تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹9

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹9

(496)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

يکشنبه 20 بهمن 1398
تفریغ بودجه و متمم بودجه سال 1397 شهرداری تبریز

تفریغ بودجه و متمم بودجه سال 1397 شهرداری تبریز

(29)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شنبه 12 بهمن 1398
گزارش عملکرد دومین سال پنجمین دوره شورای اسلامی کلانشهر تبریز

گزارش عملکرد دومین سال پنجمین دوره شورای اسلامی کلانشهر تبریز

(126)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 1 بهمن 1398
فراخوان پژوهشی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز سال 1398

فراخوان پژوهشی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز سال 1398

(1492)

.

سه شنبه 21 خرداد 1398
تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398

سال 1398

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398

(1348)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 21 خرداد 1398
بودجه سال 1398 شهرداری تبریز

بودجه سال 1398 شهرداری تبریز

(686)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

سه شنبه 7 خرداد 1398
پیش نویس برنامه پنج ساله چهارم شهرداری تبریز

پیش نویس برنامه پنج ساله چهارم شهرداری تبریز

(336)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شنبه 26 آبان 1397
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.