آرشیو اخبار

علاءالدین نورمحمد زاده:
از جراحی کردن شهر نگرانیم

علاءالدین نورمحمد زاده: از جراحی کردن شهر نگرانیم

(347)

مهندس نورمحمد زاده گفت: شورا و مجموعه مشاوران باید تلاش کنند تا این جراحی انجام شود ولی اینکه تا کجا می شود نتیجه گرفت، برای من مشخص نیست.

جمعه 14 آذر 1393
معصومه سپهری:
مردم بیش از بازار به کتابخانه نیاز دارند

معصومه سپهری: مردم بیش از بازار به کتابخانه نیاز دارند

(235)

نویسنده سرشناس کشور گفت: تبریز نسبت به چند سال قبل زیباتر شده ولی آیا تعداد کتابخانه ها، سرانه فضای سبز و محل ورزش همگانی افزایش یافته است؟ پاسخ به این سوال قطعا سخت نیست.

جمعه 14 آذر 1393
دکتر علی رستمی:
رسیدن به اقتصاد مانا باید دغدغه شورا باشد

دکتر علی رستمی: رسیدن به اقتصاد مانا باید دغدغه شورا باشد

(1016)

دکتر علی رستمی گفت: رسیدن به اقتصاد مانا باید دغدغه اصلی شورا باشد و این مهمترین کاری است که باید مرکز پژوهش ها انجام دهد.

جمعه 14 آذر 1393
دکتر صباغ:
ناگزیر هستیم برای فرهنگ جان تعریف کنیم

دکتر صباغ: ناگزیر هستیم برای فرهنگ جان تعریف کنیم

(1754)

دکتر صمد صباغ گفت: باید برای فرهنگ شهر، جان تعریف کنیم و به این جان احترام بگذاریم.

جمعه 14 آذر 1393
دکتر محمد حریری اکبری:
نیاز اصلی مدیریت شهری ایجاد پژوهشکده تربیت نیروی متخصص است

دکتر محمد حریری اکبری: نیاز اصلی مدیریت شهری ایجاد پژوهشکده تربیت نیروی متخصص است

(1356)

استاد دانشگاه تبریز گفت: متخصصی که در موارد خاص باید نظر بدهد را پژوهشکده یا دانشکده تربیت کند.

جمعه 14 آذر 1393
دکتر محمد باقر بهشتی:
ایجاد پژوهشکده نیاز شهرداری و شورا است

دکتر محمد باقر بهشتی: ایجاد پژوهشکده نیاز شهرداری و شورا است

(1006)

دکتر محمد باقر بهشتی گفت: مرکز پژوهشهای شورا می تواند بسیاری از کارها را ساماندهی کند.

جمعه 14 آذر 1393
رئیس دانشگاه تبریز:
هنوز در بحث شهروندی با مشکل مواجه هستیم

رئیس دانشگاه تبریز: هنوز در بحث شهروندی با مشکل مواجه هستیم

(269)

دکتر پورمحمدی گفت: عامل اصلی در غنا و فقر کشورهای مختلف، تفاوت در مجموعه رفتارها و هنجارهایی است که در طول مدت به آن فرهنگ گفته می شود.

جمعه 14 آذر 1393
رئیس شورای شهر تبریز:
زمان تدوین برنامه 5 ساله دوم شهرداری فرا رسیده است

رئیس شورای شهر تبریز: زمان تدوین برنامه 5 ساله دوم شهرداری فرا رسیده است

(358)

دکتر شهرام دبیری گفت: با اجرای طرح سنجش عدالت در سلامت شهر مخاطرات را بشناسیم و با آنها مقابله کنیم.

جمعه 14 آذر 1393
شهردار تبریز:
شعار ما در سال آینده تبریز من شهر سالم و شهروند سالم است

شهردار تبریز: شعار ما در سال آینده تبریز من شهر سالم و شهروند سالم است

(194)

شهردار تبریز گفت: شعار ما در سال آینده، تبریز من شهر سالم و شهروند سالم است؛ ولی اگر فکر کنید که ما تبریز را مدینه فاضله خواهیم کرد اینگونه نیست.

پنجشنبه 13 آذر 1393
دکتر اکرم حضرتی:
انسان به عنوان اصلی ترین محور توسعه فراموش نشود

دکتر اکرم حضرتی: انسان به عنوان اصلی ترین محور توسعه فراموش نشود

(607)

عضو شورای شهر تبریز گفت: خانواده ها در جامعه امروز به آسایش می رسند ولی به آرامش نه، چون انسان به عنوان اصلی ترین محور توسعه فراموش می شود.

پنجشنبه 13 آذر 1393
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.