آرشیویادداشت
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

گزارش سفر ژاپن

متن گزارش سفر مهندس کریم صادقزاده و دکتر محرم محمدزاده

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
سه شنبه 30 مرداد 1397

دکتر شکور اکبر نژاد:

اقتضائات مدیریت در دنیای جدید

یادداشت
شنبه 9 تير 1397

دکتر محمد باقر بهشتی:

مشکلات آدرس یابی در تبریز باید رفع شود

مشکلات آدرس یابی در تبریز باید رفع شود
چهارشنبه 6 تير 1397

تجارب مدیریت شهری شهرهای اروپایی بخش ۲

حمل و نقل عمومی

تجارب مدیریت شهری شهرهای اروپایی بخش ۲
شنبه 2 تير 1397

تجارب مدیریت شهری شهرهای اروپایی بخش 1

مدیریت شهری

تجارب مدیریت شهری شهرهای اروپایی بخش 1
شنبه 2 تير 1397
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.