قوانین

چشم انداز راهبردی شهرداری تبریز 1409-1398

احکام برنامه راهبردی - عملیاتی شهرداری تبریز 1402-1398

شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز

آیین کار شورای اسلامی کلانشهر تبریز

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.