دکتر فریدون بابایی اقدم


متولد 1353
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سوابق:
عضو چهارمین، پنجمین و ششمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز

ششمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی
دبیر کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری
نایب رییس کمیسیون ورزش و جوانان

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی( سال اول تا سال چهارم)
عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک
 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.