دکتر شهرام دبیری اسکوییمتولدسال۱۳39
فارغ التحصیل رشته دکترای پزشکی (هسته ای)

سوابق:
عضو شورای اسلامی شهر تبریز در دوره سوم، چهارم، پنجم و ششم
عضو هیئت علمی دانشگاه  علوم پزشکی تبریز
عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز
رییس شورای اسلامی شهر تبریز(از سال 1391 تا 1396 و از سال 1398 تا 1400)
رییس شورای اسلامی شهرستان تبریز(از سال 1396 تا 1400)
موسس باشگاه فوتبال دبیری
و...

ششمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
نماینده شورای اسلامی شهر تبریز در شورای اسلامی شهرستان تبریز
نایب رییس کمیسیون بودجه و برنامه
عضو کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری
رییس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی


پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس شورای اسلامی شهر تبریز(سال سوم و چهارم)
رییس و عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی (سال دوم و سوم)
نایب رییس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه(سال اول، دوم، سوم و چهارم)
عضو کمیسیون محیط زیست و توسعه پایدار(سال اول)
عضو کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار(سال سوم)
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی(سال چهارم)


 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.