دکتر علی آجودان زاده

سوابق:

متولدسال1355
فارغ التحصیل رشته دکترای پزشکی-مدیریت سلامت

پزشک پایش سلامت جانبازان ویژه(شیمیایی،قطع نخاع)استان آذربایجان شرقی
مدیر کلینیک های تخصصی وفوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی
عضواصلی، هیئت مدیره و خزانه دار مجمع خیرین سلامت استان آذربایجان شرقی
مسئول تجهیزات پزشکی و رابط درمان دانشکده پزشکی
کارشناس ارشددفترEDO(توسعه آموزش پزشکی)دانشکده پزشکی تبریز
رابط سلامت دانشکده پزشکی و مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی
عضوهیئت مدیره و موسس خیرین سلامت و آموزش نو بنیادتبریز
عضوهیئت رئیسه سبک کیک بوکسینگ بین المللی استان آذربایجان شرقی
عضوشورای سیاستگذاری نمازجمعه استانآذربایجان شرقی
مجری طرح کارت سلامت و پرونده الکترونیکی وپذیرش آنلاین بزرگترین مرکزجامع تخصصی وفوق تخصصی شمالغرب کشور(شیخ الرئیس)
عضواصلی شورای بسیج جامعه پزشکی سپاه عاشورا
عضو تیم های اضطراری خدمات رسانی داوطلبانه و رایگان به مناطق محروم
مسئول فنی کلینیک های تخصصی فجر1و2 (وابسته به بنیادشهیدوامورایثارگران استانآذربایجان شرقی)

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال اول، دوم و سوم)
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز(سال اول)
دبیر کمیسیون خدمات شهری(سال اول)
عضو کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار(سال اول)
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی(سال اول)
دبیر کمیسیون معماری و شهرسازی(سال دوم)
عضو کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری(سال سوم تا 13 بهمن1398)
دبیر کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک(سال سوم از 6 اسفند 1398)
نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریز(سال چهارم)
عضو کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال چهارم)
 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.