سردار علیرضا نوای باغبان
متولد سال ۱۳۴۰
کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی 

سوابق:
عضو چهارمین و ششمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز

ششمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس کمیسیون برنامه و بودجه
عضو کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی
 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.