مهندس سونیا اندیش

سوابق:

متولد سال ۱۳47
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت صنایع

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز
عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریز(سال اول، دوم و سوم)
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه(سال اول)
نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار(سال اول، دوم، سوم و چهارم)
عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک سال اول، دوم و سوم(تا 13 بهمن 1398)
رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک (سال چهارم)
نایب رییس کمیسیون معماری و شهرسازی(سال چهارم)
 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.