دکتر شکور اکبرنژاد

 
سوابق:

متولد سال 1339
فارغ التحصیل دکترای تخصصی توانبخشی
 
نماینده مردم  تبریز، اسکو، آذرشهر در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی
عضو شورای اسلامی شهر تبریز در دوره اول ، دوم و پنجم


پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس شورای اسلامی شهر تبریز(سال اول و دوم)
عضو کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال اول)
عضو کمیسیون برنامه و بودجه(سال دوم)
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی(سال سوم و چهارم)
عضو و دبیر کمیسیون برنامه و بودجه(سال سوم و چهارم)
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی(سال سوم از 13 بهمن1398)
نایب رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری(سال چهارم)

 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.