حاج محمد حسن اسوتچی


سوابق:

متولد سال 1335
فارغ التحصیل رشته کارشناسی فرهنگی

عضو سومین، چهارمین و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز


پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال سوم از 13 بهمن 1398)
عضو کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال چهارم)

 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.