حاج محمد حسن اسوتچیمتولد سال 1335
فارغ التحصیل رشته کارشناسی فرهنگی

سوابق:
عضو سومین، چهارمین، پنجمین و ششمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز
خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز (سال اول شورای ششم)


پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال سوم از 13 بهمن 1398)
عضو کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی(سال چهارم)

ششمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
عضو کمیسیون ارزیابی، تحقیق و نظارت

 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.