مهندس احد صادقی
متولد 1365
دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن اسلامی( در حال دفاع از پایان نامه )
کارشناسی حسابداری
 
سوابق:
شاغل در شهرداری منطقه ۸ تبریز ازسال ۸۸
مسئول فرهنگی بسیج دانشجوئی دانشگاه پیام نور
مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری بسیج دانشجوئی دانشگاه پیام نور
مسئول پایگاه طلبه شهید توانا حوزه۷بسیج شهری
مسئول پایگاه شهید علیزاده حوزه ۷ بسیج شهری
مسئول بازرسی حوزه ۷ بسیج شهری
جانشین حوزه ۷ بسیج شهری
دبیر اجرائی طرح محلات اسلامی سپاه ناحیه غدیر تبریز
مسئول قرارگاه جهادی هیئت رزمندگان اسلام استان

ششمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز
نایب رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه
دبیر کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.