دکتر محمّد باقر بهشتی
 
سوابق:
متولد سال1329

فارغ التحصیل دکترای اقتصاد توسعه

الف-مشخصات فردی

مقطع تحصیلی

نام محل تحصیل

سال پایان

نام شهر-کشور

ابتدایی

خواجه نصیر گرمی

1341

گرمی-ایران

متوسطه-دورۀ اول

خواجه نصیر گرمی

1344

گرمی-ایران

متوسطه-دورۀ دوم

محمدعلی فروغی

1348

تهران-ایران

کارشناسی افتصاد

دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران

1353

تهران-ایران

کارشناسی ارشد اقتصاد

دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران

1356

تهران-ایران

دکترای اقتصاد توسعه

دانشگاه جیمز کوک

1375

استرالیا

 
دوره های آموزشی:
1- مدیریت میانی (در تبریز)
2- برنامه ریزی و خط مشی مالی (Financial programming and policy) به مدت سه ماه در صنــدوق بین المللی پول (در واشنگتن آمریکا)
3- دوره های متعدد آموزشی کوتاه مدت 
 
الف- سوابق تجربی
الف-1 - قبلی
ا- ریيس سازمان برنامه وبودجه استان آذربايجان شرقی
2- معاون اداری ومالی دانشگاه تبريز
3- ریيس اداره ارتباط با صنعت دانشگاه تبريز
4- معاون آموزشی وتحصيلات تكميلی دانشگاه تبريز
5-مدير گروه اقتصاد دانشگاه تبريز
6- رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزی استان آذربايجان شرقی
7- عضو شورای اسلامی شهر تبريز- دوره اول (1378-1382)
8- ریيس دانشكده علوم انسانی واجتماعی دانشگاه تبريز (1381-1385)
9- عضو هيأت امنای دانشگاه علوم پزشكی اردبيل
10-عضو شورای آموزش وپرورش شهرستان تبريز
11- عضو کمیتۀ پیشنهادهای سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی واردبیل 
12-عضو هيأت امنای مؤسسة آموزش عالی غير انتفاعی الغدير
13-عضو شورای برنامه ‏ريزی وتوسعه استان آذربايجان شرقی
14- عضو شورای تحقيقات سازمان مديريت وبرنامه ريزی استان آذربايجان شرقی
15- عضو شورای سياست گزاری امنيت غذا و تغذيه استان آذربايجان شرقی
16- عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیأت ممیزۀ دانشگاه تبریز
17- عضو هسته تحقيقات اداره کل تعاون استان آذربايجان شرقی
18- عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
19- عضو شورای ارزیابی ونظارت دانشگاه تبریز
20- عضو شورای ارزیابی و نظارت دانشگاه های استان آذریایجان شرقی
21- رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهرتبریز (از 29/9/1389 لغایت 28/9/1391)
22- مشاور اقتصادی شورای اسلامی شهر تبریز
23- عضو هسته تحقيقات اداره كل بازرگانی استان آذربايجان شرقی
24- عضوشورای آموزشی و پژوهشی مديريت آموزش وپژوهش استانداری آذربايجان‌‌شرقی
25- عضو کمیتۀ تحقیقات سازمان کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی
26- عضو شورای مرکز رشد فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
27- عضو انجمن کتابخانه های شهرستان تبريز
28- عضو شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسۀ آموزش عالی الغدیر
29- عضو کمیتۀ انتخاب مشاور در قراردادهای پژوهشی شهرداری تبریز
30- معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل (از 21/10/1392 لغایت 30/8/1393)
31- مدیر مرکز ارزیابی وتحلیل اقتصاد وصنعت سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی
32- عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
33- عضو شورای راهبردی شهرداری تبریز
34- مشاور شورای اسلامی کلانشهر تبریز در حوزۀ اقتصادی
36- مشاور عالی استاندار و رئیس گروه مشاوران اقتصادی استانداری اردبیل
37- عضو کمیتۀ پژوهش و مطالعات شهرداری تبریز
38- عضو شورای علمی و پژوهشی مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز
39- عضو کمیتۀ اقتصادی شهرداری تبریز
40- عضو گروه مشاوران اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی
41- کارشناس رسمی استاندارد در تدوین استانداردهای ملی در رشتۀ تخصصی مدیریت کیفیت
 
الف-2- مسؤليت های فعلی (درسال1396)
1- رئیس هیأت اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران-شعبۀ شمال غرب کشور (تبریز)
2- عضو هيأت تحريرية مجلة جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
5-عضو پیوستۀ انجمن بین المللی همکاری های علمی ایران شناسی
6--رئیس هیئت رئیسۀ انجمن صنعت و دانشگاه استان آذربایجان شرقی
7- مدیر علمی دورۀ DBA سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی
8- عضو هیئت امنای انجمن حمایت از بیماران سرطانی (پژواک طاهر)(NGO)
9-عضو هیأت مدیرۀ خانۀ توسعۀ آذربایجان (NGO).
10- عضو شورای مرکز پژوهشی عوامل اجتماعی سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
11--عضو کمیتۀ پژوهش و مطالعات شهرداری تبریز
12- عضو هیئت ممیزۀ دانشگاه تبریز
13-عضو اتاق گفتمان آب آذربایجان
 
الف-3 -درس هایی که تدریس می کند:
1- اقتصاد توسعه (در مقع کارشنای، کارشناسی ارشد و دکترا) 2- اقتصاد ایران 3- روش تحقیق (در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
4- نظریه های توسعه (درمقطع دکترا) 5- اقتصاد آموزش وپرورش 6-بودجه 7-مدیریت طرح های توسعه 8- مدیریت سرمایه گذاری 9- سازمان های پولی و مالی بین المللی 10-تحلیل فلسفی نظریات اقتصادی (در مقطع دکترا) 11 - تکنیک های آمایش سرزمین (کارشناسی ارشد)
 
ب- فهرست برخی از كارهای پژوهشی
1-بررسي مدل های اكونومتری مصرف در ايران به تفكيك مناطق شهری و روستايی، پايان نامه فوق ليسانس، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران-1356
2-بررسی وضع زيستی جنگ زدگان اسكان يافته دراستان آذربايجان شرقی، سازمان برنامه وبودجه آذربايجان شرقی، تبريز، آبان 1360
3-شناسايی شهرستان های محروم، (با همكاری:جمال فلاح، غلامرضا آرمندزاده و محمدباقر امامی)، سازمان برنامه وبودجی آذربايجان شرقی، تبريز، ارديبهشت 1362
4-مطالعه آموزش فنی وحرفه ای در آموزش وپرورش آذربايجان شرقی، سازمان برنامه وبودجه آذربايجان شرقی، تبريز، بهمن 1362
5-بررسی مهاجرت در استان آذربايجان شرقی، (با همكاری ساعد هدايی)، سازمان برنامه وبودجه آذربايجان شرقی، تبريز، تير 1363
6-مطالعه آموزش و پرورش شهرستان هشترود، (با همكاری محمد علی ساجدی، و مشكوت ثابتی)، سازمان برنامه وبودجه آذربايجان شرقی، تبريز، تير 1366
7-الگويی جهت مطالعه آموزش وپرورش يك منطقه آموزشی، (به همكاری محمد علی ساجدی و مشكوت ثابتی)، سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقی، تبريز، مرداد 1366
8-مطالعه آثار اجتماعی تورم در استان آذربايجان شرقی، استانداری آذربايجان شرقی، تبريز، 1370
9-گزارش عملكرد گذشته و وضع موجود دانشگاه تبريز، 1365-1370، (با همكاري اعضای كميته برنامه‌‌ريزی دانشگاه تبريز)، دانشگاه تبريز، تبريز،1372
10-بررسی بهره وری در سازمان های دولتی و را ههای افزايش آن (مقاله)، مجموعه مقالات سمينار بررسی مسايل اداری ايران (اسفند 1369)، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، 1372
11-سيمای اقتصادی استان آذربايجان شرقی، (باهمكاری حسنيه شهنازی)، سازمان برنامه وبودجه آذربايجان شرقی، تبريز، 1368
12-بررسي مديريت دولتي در استان آذربايجان شرقي، (باهمكاري حسنيه شهنازي وميترا رهنمايان)، سازمان برنامه وبودجة آذربايجان شرقي، تبريز، 1369
13-'Iran's economic development due to structural change in human force', paper presented in Conference on Iran and the Emerging Global Order, 28 -30 March, 1996, Coventry University, .England
14-A study of economic development in Iran during 1973-1993, with special emphasis on human resources, Ph.D Thesis, James Cook University (Australia), August 1996
15- توسعه، استراتژيهاي فقرزدايي ونقد لايحة فقرزدايي، نشرية دانشكدة ادبيات وعلوم انساني، سال 30، شمارة يك، صص 47-76 )بهار 1376)
16- مفهوم توسعه وتكامل آن در دورة بعد ازجنگ جهاني دوم، نشرية دانشكدة علوم انساني واجتماعي، سال دوم، شمارة يك، صص 19-29 (بهار 1375)
17--بررسي ساختار سياسي-اجتماعي عشاير استان آذربايجان شرقي، استانداري آذربايجان شرقي، تبريز،
آبان 1376.
18- مطالعة امنيت غذا در استان آذربايجان شرقي- شاخة اقتصادي (باهمكاري احمد اسدزاده و حسنيه
شهنازي)، تبريز، 1377
19- ديدگاه عشاير آذربايجان شرقي درمورد كوچ واسكان، نشرية دانشكدة ادبيات وعلوم انساني، سال 41، شمارة 166، صص 83-114، بهار 1377
20- توسعة صادرات درگرو ايجادتغييرات ساختاري دراقتصاد ايران است، مجموعة مقالات سومين همايش صادرات كشور: تحليل سياستهاي صادراتي، تبريز 21و22 مرداد 1376، صص 81-99، استانداري واتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تبريز، تبريز، 1377
21- تحليل واقع بينانة پنجاه سال برنامه ريزي مي تواند در تهية برنامة سوم توسعه بسيار كارساز باشد،
مقالة ارائه شده به پنجاه سال برنامه ريزي توسعه در ايران، برگزارشده توسط دانشگاه علامه طباطبايي وسازمان برنامه وبودجه، تهران، 18-20 اسفند 1377
22- تحليل اشتغال وبيكاري وارائة راه‌‌حلي مناسب براي بيكاري درايران، نشرية دانشكدة ادبيات وعلوم انساني، سال 43، شمارة 175-176، صص 63-93، (تابستان وپاييز 1379)
23-تحليل سياستگزاريها وبرنامه‏هاي توسعه در ايران، مقالة ارائه شده به نقد برنامه‏ها وسياستهاي توسعه، موسسة عالي آموزش و پژوهش مديريت وبرنامه‏ريزي، تهران اسفند 1383
24-توسعة كشور مستلزم اصلاح واقعي در نظام آموزشي است، مجموعة مقالات همايش كشوري آموزش وتوسعه، اروميه ارديبهشت 1383
25- بررسي مشكلات وموانع پژوهش در استان آذربايجان شرقي وارائة راهكارهاي مناسب، سازمان مديريت وبرنامه‏ريزي آذربايجان شرقي، تبريز 1383
26- بررسي موانع ومحدوديتهاي سرمايه‏گذاري در استان آذربايجان شرقي، سازمان مديريت وبرنامه‏ريزي آذربايجان شرقي، تبريز 1383
27.Iran and the West: Frontiers and crossroads in a comparative study of Iran's pre-and post-revolutionary economy, paper presented at The 37th International Congress of Sociology, 5-9 July 2005, Stockholm, Sweden.
28-مطالعات آمایش استان آذربایجان شرقی، امور اقتصادی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان آذربایجان شرقی، تبریز 1384
29- امنیّت غذا وتغذیه وتوسعه، کنگرۀ امنیت غذا وتغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شهریور 1385
30-انقلاب مشروطه وتوسعه، مقالۀ ارائه شده به همایش یک صدمین سالگرد انقلاب مشروطه، تبریز، خانۀ آذربایجان، 16 مرداد 1385
31- مطالعه وتدوین استراتژی توسعۀ صنعتی استان آذربایجان شرقی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان آذربایجان شرقی، تبریز، 1385
32- منطقۀ آزاد ارس فرصتی استثنایی برای توسعۀ منطقۀ آذربایجان، مقالۀ ارائه شده در اولین همایش بازشناسی فرصتهای سرمایه گذاری منطقۀ آزاد ارس، تبریز آبان 1385
33- آزمون فرضیۀ موتور رشد کالدور در اقتصاد ایران در دورۀ 1338-1379، با همکاری آقای رضا صدیق، فصلنامۀ پژوهش های اقتصادی ایران، شمارۀ 28، صص 39-60، (پاییر 1385)، دانشگاه علامه طباطبایی
34-بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی هزینه های مصرفی بلند مدت بخش خصوصی، با همکاری خالد احمدزاده، فصلنامۀ جمعیت، سال سیزدهم، شمارۀ 51 و52، بهار وتابستان 1384، صص 1-28
35-بررسی رابطۀ توزیع سنّی جمعیّت و بهره وری نیروی کار به تفکیک بخشهای اقتصادی کشور، با همکاری خالد احمدزاده، مجموعۀ مقالات اوّلین همایش ملّی بهره وی و توسعه، سازمان مدیــــریّت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی، تبریز، 1385 جلد دوم صص 61-86
36- نقش گردشگری در اقتصاد، مقالۀ ارائه شده در همایش بررسی راههای توسعۀ گردشگری در استان آذربایجان شرقی، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی، تبریز، آذر 1385
37 -فرصت های سرمایه گذاری استان اردبیل، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اربیل، 1387
38-چشم انداز بیست ساله، برنامۀ چهارم توسعه و سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی به منزلۀ بستر سازی برای عضویت در WTO، مقالۀ ارائه شده در دوّمین همایش مدیریّت کیفیّت و بهره وری، مؤسسۀ تدبیر، تبریز، اردیبهشت 1387 
39- بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی تورم، با همکاری خالد احمدزاده، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دورۀیازدهم، شمارۀ 3، صص 85-106، پاییز 1386
40-بررسی تطبیقی شاخص های توسعۀ استان های شمال غرب، با همکاری آقای مجید فشاری و خانم نیر قمری، مجلۀ دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، سال 12، شمارۀ 25- صص 57-83 (تابستان 1388).
41- تأثیر سرمایۀ انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران در چارچوب مدل جیمز ریمو، با همکاری سیاب ممی پور ، پژوهشنامۀ علوم اقتصادی (دانشگاه مازندران)، سال نهم، شمارۀ 1 (شمارۀ پیاپی 32) (بهار 1388)، صص125-148.
42- تحلیل تجربی رابطۀ بین مخارج بهداشتی و تولید ناخالص داخلی ایران، با همکاری خانم سکینه سجودی، مجلۀ فصلنامۀ بررسی های اقتصادی( دانشگاه شهید چمران اهواز)، سال چهارم، شمارۀ 4 (زمستان 1386)، صص 115-135
43-بررسی شاخص های ساختار صنعت و رتبه بندی صنایع استان آذربایجان شرقی با همکاری صمد حکمتی، فصلنامۀ علوم مدیریت دانشکدۀ مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، سال دوم، شمارۀ 5 (تابستان 1387)، صص 151-179
44-بررسی موانع سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی، مجلۀ دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، سال دوازدهم، شمارۀ 23، صص 36-64، پاییز 1385
45-- بررسی عوامل مؤثر بر ورود و خروج خالص بنگاه ها در بخش صنعت ایران با همکاری ناصر صنوبر و حسن فرزانه، فصلنامۀ پژوهشهای اقتصادی ایران دانشگاه علامۀ طباطبایی، شمارۀ 38 (بهار 1388)، صص 157-179).
46- شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی با رویکرد برنامه ریزی سناریو مبنا ( نمونۀ موردی: استان آذربایجان شرقی) باهمکاری دکتر نادر زالی، مجلۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ 15، شمارۀ اول، صص 41-63
47- بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی، با همکاری فخری سادات محسنی زنوزی، مجلۀ فصلنامۀ تحقیقات مدل سازی اقتصادی، سال اول، شمارۀ یک، صص 187-207
48- بررسی مشکلات پژوهش در دانشگاه ها با همکاری مینا تجویدی، سومین همایش آموزش عالی واشتغال درکشور، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس، 1386
49-انقلاب مشروطه وتوسعه، مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز، 1386
50- بررسی نقش بهبود فضای کسب وکار درتوسعۀ صادرات با تأکید بر ایران با همکاری مینا تجویدی، پانزدهمین همایش ملی توسعۀ صادرات غیرنفتی کشور، 13 و14 آبان 1388 تبریز
51-اثربهره وری کل عوامل تولیدبرصادرات غیرنفتی ایران با همکاری مجید فشاری، پانزدهمین همایش ملی توسعۀ صادرات غیرنفتی کشور، 13 و14 آبان 1388 تبریز
52- نقش همکاری منطقه ای وبین المللی با کشورهای همجوار در امنیت سرمایه گذاری با همکاری نغمه یزدان کریمی، همایش ملی امنیت وسرمایه گذاری، تبریز 8 اسفند 1388، نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی
53- بررسی اثرمخارج امنیت ونظم عمومی دولت برسرمایه گذ اری مستقیم خارجی در ایران با همکاری مینا تجویدی، مجموعۀ مقالات برگزیدۀ همایش ملی امنیت وسرمایه گذاری، تبریز 8 اسفند 1388، صص 94-104، نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی ، تبریز تیر 1389 
54-بررسی ساختار صنعت ورتبه بندی صنایع آذربایجان شرقی، با همکاری صمد حکمتی، فصلنامۀ علوم مدیریت، سال 2، شمارۀ 5، صص 151-179 (تابستان 1387).
55-بررسی رابطۀ علّی بین کارآفرینی وبیکاری در بخش صنعت ایران (1364-1385(، باهمکاری محمدحسن خیرآور ومحمدحسن قزوینیان، فصلنامۀ فراسوی مدیریت، سال 3، شمارۀ 11، صص 157-183 (زمستان 1388).
56- انقلاب مشروطه وتوسعه، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شمارۀ 277-278، صص 158-173 ، سال 25، شمارۀ 2و3 (مهر وآبان 1389).
 
57-Impact of population growth on human force in Iran: Emphasising on post-revolutionary period, paper presented in The International Conference on Population and Development, Paris, 28-30 July 2010.
58-توسعۀ اقتصادی ودموکراسی: هدف، ابزار یا دوگذرگاه، باهمکاری فهیمه حسین زاده، اطلاعات سیاسی-اقتصادی شمارۀ 279-280، صص 96-105، سال 25 شمارۀ 3و4 (آذر ودی 1389).
59-اولویت های فعالیتهای اقتصادی وتعیین فرصت های سرمایه گذاری استان اردبیل، با همکاری صمد حکمتی، دوفصلنامۀ برنامه وبودجه، سال 15، شمارۀ 2 (پاییز وزمستان 1389)، صص 35-62
60-مقایسۀ نقش کیفیت نهادی بر بلای منابع طبیعی در بین کشورهای صادرکنندۀ مواد خام، با همکاری داود بهبودی، حسین اصغرپور و نویده محمدلو، پژوهشنامۀ علوم اقتصادی دانشگاه مازندران، سال 6 شمارۀ 11 (1390)، صص 61-80
61-توسعۀ انسانی وتوسعۀ پایدار در کشورهای منتخب صادرکنندۀ نفت، باهمکاری داود بهبودی وسها موسوی، مجلۀ دانش وتوسعه، سال 17، شمارۀ 33 (1389) صص 271-293
62- بررسی مدل پولی تعیین نرخ ارز در کشورهای منطقۀ MENA: رویکرد هم انباشتگی تابلویی، با همکاری پرویز محمدزاده، حسین اصغرپور، وعلی رضا زاده، فصلنامۀ پژوهش های اقتصادی ایران، سال 16، شمارۀ 49 ( 1390)، صص 151-175
63- مطالعۀ سیمای اقتصادی امنیت غذایی در استان آذربایجان شرقی، با همکاری احمد اسدزاده و حسنیه شهنازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1378
64-نگرش استراتژیک به نقس بنگاه های کوچک ومتوسط و توسعۀ آن ها در استان آذربایجان شرقی، باهمکاری اژدر کرمی و ناصر صنوبر، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی آذربایجان شرقی، تبریز، 1387
65- بررسی تأثیر خصوصی سازی بر سطح اشتغال در شرکت برق منطقه ای استان آذربایجان شرقی، باهمکاری عباس بشیری و پروانه امینی زاده، مؤسسۀ کار وتأمین اجتماعی، تهران، 1390 (طرح پژوهشی)
66- - بررسی تأثیر خصوصی سازی بر سطح اشتغال در برق منطقه ای استان آذربایجان شرقی، باهمکاری عباس بشیری و پروانه امینی زاده، نشریۀ کار وجامعه، شمارۀ 140، صص 31-43 (بهمن 1390 )-مقاله
67 -ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی (1391) اسناد توسعۀ سند اشتغال وسرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی با همکاری گروه مشاوران مهندسان مشاور خدمات پژوهشی و سازمان مدیریت صنعتی شامل 37 جلد ، تبریز 
68- بررسی راهبردهای توسعه اقتصادی دینگ شیاء پینگ (معمار کبیر اقتصاد چین) و بهره گیری از تجربه ی چین در توسعه ی اقتصادی ایران با همکاری سمیه رزاقی، مقالۀ ارائه شده در نوزدهمین همایش صادرات غیرنفتی کشور، تبریز 10 و 11 مهر 1392، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تبریز
69. Surveying the relationship between bread quality and customer satisfaction among customers of bread industry in Ardabil city, in cooperation with Hamid Honarmand and Hassan Budaghi (Sep. 2013) International Journal of Management Research and Review, vol. 3, no. 9, pp. 3476-3481
70- بررسی ساختار و درجۀ تمرکز کارگاه¬های بزرگ صنعتی استان آذربایجان شرقی با همکاری آقای دمار صمد حکمتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 13-14 اسفند 1392
71- فرهنگ زیست محیطی و رفتار مصرف انرزی پایداربا همکاری سارا کریم زاده، فصلنامۀ جامعه و محیط زیست دانشگاه مازندران، شمارۀ پذیرش 30156/26/ص94 مورخ 11/5/1394 5-6 اسفند 1394
72-تحلیل پویای نقش سرمایۀ اجتماعی در فرایند توسعه: رویکردی بین رشته ای، با همکاری لیلا نصزالهی وسطی، فصلنامۀ علوم اجتماعی، سال 25، شمارۀ 72، صص 1-31، بهار 1395
73-نگرش جامعه شناختی بر اهمیت قراردادهای اجتماعی در تسهیل فرایند توسعه در جامعه با همکاری خانم نیرمحمدپور، دو فصل نامۀ جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، سال 5 شمارۀ اول، صص 17-41، سال 1395
74-علوم شناختی رویکردی برای تبیین رفتار مصرف کننده با همکاری دکتر پرویز محمدزاده و خانم اکرم اکبری، مجلۀ تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، سال52، شمارۀ یک، صص 1-33، بهار 1396 
75-تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی دوره ی ابتدایی براساس مولفه های تغییر در باور، رفتار و نگرش های نقطه شروع توسعه، فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق) دوره 11، شماره 4، 1396، صص 207-236
76-رتبه بندی پایداری محیط زیست در استان های منتخب ایران: مقایسه روش AHP و TOPSIS با همکاری دکتر فیروز فلاحی و سیده اسراء مرعشی، فصل نامه اقتصاد مقداری (بررسی¬های اقتصادی سابق)، دوره 14، شماره 1، صص 97-118بهار 1396
 
ج- تأليفات
1-(كتاب) توسعه اقتصادی ايران، انتشارات دانشگاه تبريز، 1382 (چاپ اول) و 1389 (چاپ دوم)
2-‘Iran’s economic development and structural change in human resources’, in Mohammadi, Ali, Iran Encountering Globalization, Routledge Curzo, London, 2003
3. Iran’s development needs deep reform in educational system, in Education: Concepts and Practices, Edited by Angeliki, Lazoraidou, Gregory T., Papanikos and Nicholas, Pappas, Athens Institute for Education and Research, Athens, 2004
4- (کتاب) روش تحقیق در اقتصاد همراه با معرفی چند نرم افزار ، 1389
5-(کتاب) سیمای اقتصاد و صنعت استان آذربایجان شرقی (1393)، با همکاری صمد حکمتی و خلیل جهانگیری، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، تبریز
6-(کتاب) اقتصاد ایران در فرایند توسعه، انور کتاب، تبریز 1395

پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز:
رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تبریز
رییس کمیسیون برنامه و بودجه(سال اول، دوم، سوم و چهارم)
عضو کمیسیون محیط زیست و توسعه پایدار(سال اول)
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی (سال دوم و چهارم)


 
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.