تاریخ : دوشنبه 16 مهر 1397
کد 2842

لایحه سیاستهای تشویقی ساخت وساز درکمیسیون برنامه بودجه بررسی شد

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز به ریاست محمد بهشتی و حضور اعضا کمیسیون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز؛ درآغاز این جلسه اعضا کمیسیون با انتخاب آقایان رسول موسایی (قائم مقام شهردار) محمد حسین اسحقی (معاون عمرانی شهردار تبریز) جهت عضویت در کمیسیون ذکر شده در لایحه به استناد ماده 14 آیین نامه معاملات شهرداری مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
در ادامه جلسه کمیسیون برنامه و بودجه لایحه ی سیاستهای تشویقی ساخت و ساز و تعیین تکلیف پرونده های تخلفات ساختمانی دارای آرا کمیسیون های ماده 100 اصلاحاتی صورت گرفت.
این تغییرات در ماده یک (بند الف) در خط چهارم داخل پرانتز "ماده 23 و" اضافه شد، در خط ششم متن بعد از کلمه ی ضمنا حذف و بقیه در قالب یک تبصره خواهد بود.
در تبصره ب (ماده 2) در خط ماقبل آخر کلمه ضمنا حذف و مابقی جمله در قالب تبصره اصلاح شد ، همچنین 20 درصد به 18 درصد 25 درصد به 23 درصد تقلیل یافت.
بند پ لایحه در قالب تبصره 2 ماده یک تغییریافت و در تبصره یک ماده 2 بافت فرسوده و حاشیه نشین جایگزین مناطق 10،7،6 و 4 شد.
تبصره های 1 و 2 در متن لایحه مذکور حذف شد.
تبصره 3 به عنوان تبصره  ماده 2 و قسمت تاریخ بعدی تبصره 4  خواهد بود و کلمات " برابر نقشه پیوستی" حذف شده و مقدار درصدها از 35 به 40 درصد و از 30 به 35 درصد افزایش یافت.
تبصره 4 به ماده 3 تغییر؛ تبصره 5 به ماده 4؛ تبصره 6 به ماده 5 تغیر کرد.
در ماده 4 کلمه "سال جاری" حذف و به " حداقل به 50 درصد"  تبدیل شد و یک تبصره با متن: " کاهش مبنای محاسبه عوارض هم پرداخت بر اساس زمان پرداخت انجام می شود" اضافه شد و در خط  دوم ماده 4  بعد از کلمه های تسویه حساب قطعی"تاپایان سال جاری" اضافه شد.
عنوان لایحه " سیاست های تشویقی ساخت و ساز در نیم سال دوم سال 1397"  نام گذاری شد.
در ماده 5 نیز متن : صاحبان املاکی که ساختمانی مشمول این لایحه دارند کاهش محاسبه هر پرداخت بر اساس زمان پرداخت انجام می شود.
تبصره 7 و 8 نیز به ماده 7 و 8 تغییر نام داد.
در ماده 7 در خط نخست بین کلمات طلبکاران و شهرداری "مناطق" وبعد از کلمه ی شهرداری " وسازمان آتش نشانی"  اضافه شد و "مناطق 10 گانه اعم از پیمانکاران و غیره" حذف شد.
در خط سوم کلمه ی کارسازی حذف و بعد از تهاتر نماید مشمول "این لایحه خواهند بود و مابقی متن حذف شد (آخر لایحه)
لایحه بعدی که در پایان مورد بررسی قرار گرفت افزایش سرمایه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از مبلغ 4 میلیارد به مبلغ 70 میلیارد تومان از محل بدهی سازمان به شهرداری تبریز، جهت اعمال اصلاحات در اساسنامه و دفاتر مالی سازمان و طی مراحل اداری مطرح و با اکثریت آرا تصویب شد.
 

 
نظرات شما
captcha refresh
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.