تاریخ : پنجشنبه 26 دي 1392
کد 97

عضو شورای کلانشهر تبریز

بذل و بخشش اموال عمومی شهروندان بدون ضابطه صورت نگیرد
جلسه فوق العاده شـــورای اسلامی شهرتبریزکه برای بررسی و تصویب تعرفه عوارض محلی تشکیل می شود نبایدصرفا به بررسی لوایح مربوط به هبه تبدیل شود.
 دکتر علی شیــاری در مصاحبه با خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: جلسه فوق العاده شورا که جهت تسریع مشکلات مردم و تعرفه عوارض محلی تشکیل می شود نباید صرفا به تصویب هبه به اشخاص پایان یابد.
عضو شورای شهر گفت: بذل و بخشش اموال عمومی شهروندان بایستی بدون ضابطه بذل و بخشش صورت نگیرد.
وی افزود: بنده بعنوان نماینده مردم شریف تبریز تذکرات قانونی خود را اعلام کردم اما بدلیل بی توجهی به تذکرات قانونی مجبور به ترک جلسه شدم تا تنشی ایجاد نشود.
وی در پایان ضمن انتقاد از رویکرد چندماهه شورای شهر خواستار رسیدگی به امورات اساسی مردم و شهر شد.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.