تاریخ : دوشنبه 4 اسفند 1399
کد 4311

بررسی پیشنهادات بودجه سال 1400 شهرداری تبریز

جلسه مشترک کمیسیونهای شورای اسلامی شهر تبریز به جهت بررسی پیشنهادات این کمیسیونها در خصوص بودجه سال 1400 برگزار شد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه موضوع بودجه در سال جاری بصورت کاملا ریز به ریز و اساسی در حال بررسی است گفت: طی جلسات روزانه در ساعات متمادی بودجه پیشنهادی شهرداری تبریز را بررسی کردیم.
محمدباقر بهشتی اضافه کرد: در بررسی ها اساس را بر سه محور نگهداشت، تکمیل پروژه های نیمه تمام و تعریف پروژه های توسعه شهری نهاده ایم.
وی اظهار داشت: این جلسه برای بررسی پیشنهادات کمیسیون ها برگزار شده است.
بهشتی تاکید کرد: متمرکز کردن خزانه و ایجاد مرکز مطالعات و پژوهش شهرداری ازبرنامه های مورد درخواست کمیسیون برنامه و بودجه برای بودجه پیشنهادی شهرداری است.
رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری نیز در پیشنهادی گفت: سالانه در تناژ بسیار بالا برای جداول شهر تبریز رنگ استفاده می شود و این درحالیست که پل های هوایی شهر تبریز سالها بدون رنگ باقی مانده و در نهایت دچار زنگ زدگی می شوند.
عبداله تقی پور با باین اینکه بجای اینکه به زیرساختها توجه کنیم به ظواهر توجه میکنیم اضافه کرد: پیشنهاد میکنم با رسیدیگی به وضعیت این پلها و سند بلاست کردن و رنگ آمیزی با یک رنگ واحد به وضعیت این پلها سر و سامان بدهیم، چرا که تنوع رنگ ناهنجاری بصری ایجاد میکند.
وی همچنین ادامه داد: سالهاست که در شهر تبریز شاهد زمستان سخت نیستیم اما همچنان در تناژ های بالا در تبریز نمک خریداری میشود.
تقی پور اضافه کرد: علاوه بر ضررهای فراوان نمک مقدار بسیار بالایی از نمک در محلهای مشخص دپو می شود که با توجه به میزان کم مورد نیاز بهتر است این هزینه برای آنتی آیسینگ استفاده شود.
رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری با بیان اینکه امروزه نمک پاشی روشی منسوخ است، گفت: ما ابتکار و اختراع جدید نمی آوریم تنها از تکنولوژی روز مورد استفاده در کشورای دیگر استفاده میکنیم.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز در پیشنهادی دیگر توجه به خرید ماشین آلات ضروری برای بخش خدمات شهری و بحران گفت: در صورت وقوع زلزله هیچ امکاناتی برای برون رفت از بحران طی 72 ساعت اولیه وقوع این حادثه در اختیار نداریم.
وی تصریح کرد: متاسفانه با مطالعه بودجه متوجه شدم که در بسیاری از مواقع کمبود نقدینگی در دیگر بخشها را با کسر از بودجه خدمات شهری تامین میکنند.
تقی پور ادامه داد: خرید ماشین آلات از طریق منطقه آزاد جلفا براحتی ممکن است.
وی همچنین افزود: به وضعیت افراد خارج از پیمان نیز رسیدگی شود.
تقی پور با بیان اینکه سه سال است که مباحث بازارچه های محلی تصویب شده است، گفت: گام نخست در این مصوبه ساماندهی وانت بارها است و متاسفانه به این حوزه اصلا توجه نمیکنیم .
در ادامه خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز ضمن قدردانی از پیگیری و برگزاری جلسات بودجه گفت: اگر بخواهیم یک تخلف و تساهل را از میان برداریم باید زیر ساخت فراهم کنیم .
غلامحسین مسعودی ریحان اضافه کرد: باید در شهرداری ذی حسابی ایجاد کرده و اجرایی کنیم.
وی با بیان اینکه حسابرسی یک مبحث قدیمی بوده و رسیدگی به حسابهایی که در گذشته اتفاق افتاده هرچند اقدام خوبی است اما کافی نیست افزود: با ایجاد شورای ذی حسابی موضوعات مالی در همان لحظه مورد بررسی قرار میگیرد.
خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز تصریح کرد: این امر بصورت قانونی قابل اجرا و پیگیری است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه سخنان دیگر اعضا شورا گفت: استفاده از تجهیزات بروز در ارتباط با خدمات شهری باید مورد توجه باشد.
شکوراکبرنژاد اظهار داشت: یکی از دیگر موضوعات مورد توجه  استفاده از پیشنهادات افراد دانشگاهی برای موضوعاتی همچون عدم استفاده از نمک و همچنین بررسی وضعیت پلهای عابر پیاده است.
وی همچنین گفت: بر اساس آزمایشهای صورت گرفته آسفالت مورد استفاده فعلی در دمای منفی 22 و مثبت 54 استقامت دارند، اما امروز ظاهرا آسفالتی تهیه شده که در منفی 30 ومثبت 80 درجه استقامت داشته و انتظار میرود از این تکنولوژی استفاده شود.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار نیز با اشاره به مبحث آسفالت گفت: طی سالهای گذشته هزینه بسیاری برای آسفالت شد اما متاسفانه نمیدانم به چه علت است که با وجود این هزینه ها همچنان وضعیت آسفالت بسیار ناگوار است.
وی با اشاره به تجربیات موفق کشورهای پیشرفته تاکید کرد: علت یابی و بررسی عدم موفقیت در این زمینه باید در دستور کار قرار گیرد چرا که امروز ما هم هزینه میکنیم و هم هیچ عایدی نداریم.
 در ادامه همچنین رییس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن قدردانی از رییس کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل حساسیت در بررسی بودجه سال 1400 گفت: بودجه پیش بینی است و بر اساس درآمدهای احتمالی هزینه ها را در نظر میگیریم.
شهرام دبیری افزود: باید در نظر بگیریم که تمامی شواهد بر اساس مستندات کارشناسی شده و دقیق باشد تا آنچه پیش بینی میکنیم محقق شده و عملیاتی شود.
وی گفت: ما باید در مرحله نخست مبلغ درآمد را در نظر بگیریم و بررسی کنیم که آیا پیشنهادیکه شهرداری داده منطقی و بر اساس مستندات است یا خیر، در گام دوم باید هزینه مد نظر باشد که ما برای چه مواردی میخواهیم هزینه کنیم.
دبیری با اشاره به اینکه اهداف و سیاستهای شورا در رابطه با بودجه سال 1400 با در نظر گرفتن چارچوب ها باید اعمال شود اضافه کرد: تقسیم هزینه ها با معیار هزینه های جاری و عمرانی و با در نظر گرفتن افزایش احتمالی هزینه های جاری و اولویت بندی هزینه های عمرانی بر اساس برنامه پنج ساله و تکمیل پروژه های نیمه تمام باید صورت بگیرد.
رییس شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: اولویت پروژه های عمرانی بر اساس موضوعاتی همچون حمل و نقل وترافیک، خدمات محله ای، پروژه های عمرانی و ... و رعایت نسبت های مورد نیاز آنها در سطح شهر مشخص شود.
وی همچنین پیشنهاد اولویت بندی پروژه های عمرانی بر اساس الویت یک تا سه را بیان کرد.
دبیری ادامه داد: باید برای پروژه های مهم برنامه زمانبندی داشته باشیم.
وی افزود:این برنامه زمانبندی باید توسط معاونت عمرانی تعیین شده و مشخص شود در طول سال 1400 پیشرفت پروژه ها  در چه تاریخ و زمانی به چه میزان خواهد بود.
شهرام دبیری گفت: موضوع پیشنهادی بعدی مربوط به بررسی نکته نظرات اعضا شورا و کمیسیون ها بوده و فراموشی احتمالی موضوعات و جابجایی آنها نیز مد نظر قرار گیرد، بطوریکه در کنار حفظ چهارچوب کلی مسیر نکته نظرات اعضا شورا نیزاعمال شود.
خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز گفت: در پروژه های شهری نظر شهروندان و سازمانهای مردم نهاد و شرکتهای دانش بنیاد نیز لحاظ شود.
غلامحسین مسعودی ریحان گفت: نبود نگاه نوآورانه موجب شده تا  از یک چهارچوب کلی برای افزایش توسعه شهری پیشتر نرویم.
وی تاکید کرد: ما عادت کردیم به دیدن روگذر و زیر گذر و ذهن ما از این چهارچوب فراتر نمیرود و اگر نگاه نوآورانه داشته باشد مسایل بسیار آسانتر و مطمین تر حل می شود.
خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز افزود: امروز ثروت اصلی انسانها هستند و موضوع مورد بحث اصلی توانمند کردن این انسانها است.
وی گفت: با توانمند کردن مدیران، کارکنان و شهروندان میتوانیم به آینده شهر امیدوار باشیم و جهان بینی و نگاه آنان را تغییر بدهیم.
مسعودی ریحان تصریح کرد: اعتقاد دارم که ما در پیله ای سالهاست کار میکنیم و نتوانستیم نگاهمان را فراتر ببریم.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرد: اما جوانان و دانشگاهیان واعضا استارت آپ ها نگاهی متفاوت دارند و واقعیت این است از آنجا که برای فردا تصمیم میگیریم و باید نگاهمان به آینده نوآورانه باشد.
 رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل  ترافیک نیز گفت: پیش جلسات بررسی بودجه موجب تقویت همگرایی و هماهنگی شده و باید در آینده نیز در شوراهای بعدی این امر اتفاق بیفتد.
سونیا اندیش افزود: افزایش تعاملات در مباحث بودجه بسیار مهم است.
اندیش گفت: داشتن نگاه جدید به مباحث بودجه بخصوص در حوزه عمرانی بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه در مقایسه با کشورهای اروپایی هرچند همیشه در حال ساخت و ساز و تغییر هستیم اما در حقیقت هیچ پیشرفتی را شاهد نبودیم، گفت: این نوع نگاه یک نوع چرخه معیوب است و اصلاح آن سالها طول خواهد کشید.
اندیش اظهار داشت: برنامه ریزی برای سیستم غلط و خراب نتیجه ای غلط به همراه خواهد داشت.
رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل  ترافیک افزود: با توجه به اینکه بودجه شهرداری عمدتا بر بودجه عمرانی معطوف است، قضاوتها نیز در این خصوص صورت میگیرد.
وی ادامه داد: با توجه به این نگاه قضاوتی خروجی شهرداری ها نیز پروژه های عمرانی است و ناچارا ما نیز به مسیر پروژه های عمرانی و ساخت زیر گذر و رو گذر سوق داده می شویم.
سونیا اندیش تاکید کرد: در چهارمین سال از بررسی بودجه های عمرانی شاهد تکرار پروژه ها هستیم و اجرای همزمانی تعداد بالای پروژه های عمرانی و تکرار مداوم آنها در بودجه هر سال به یک عادت تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه باید تعداد پروژه ها را کاهش بدهیم اضافه کرد:  پروژه های نیمه تمام بسیاری وجود دارد، پروژه هایی که سیستم را مشغول میکند.
اندیش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به غیر واقعی بودن اعداد لحاظ شده در بودجه گفت: عددهای بودجه غیر واقعی است و برای واقعی تر کردن این اعداد باید با دسته بندی پروژه ها از مناطق بخواهیم 20 پروژه کاربردی و اولویت دار خود را معرفی کرده و بر ساخت آنها تمرکز کنند.
رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافکی تصریح کرد: عدد ها اشکالات اساسی داشته و نامتجانس است و سالهای بعدی نیز مشکل ایجاد خواهد کرد.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: متاسفانه مدیران مناطق فرصت بررسی بودجه را ندارند و کارشناسان نیز بدون توجه به اشل ها بصورت تخمینی اعداد را در نظر میگیرند.
اندیش اظهارداشت: درجه اهمیت، نوع پروژه، زمان اجرا و ... از مواردیست که در الویت بندی پروژه ها باید مشخص شود.
وی با انتقاد ازاینکه کیفیت همیشه فدای کمیت شده  است گفت: در بودجه عمرانی شاکله ها به مناطق ابلاغ شود و هر منطقه بصورت فشرده پروژهای الویت دار خود را معرفی کنند.
عبداله تقی پور نیز با انتقاد از اجرای پروژه هایی که خارج از وظایف ذاتی شهرداری است اظهارداشت: باید پروژه هایی که برای جلب حمایت و رفتارهای خارج از وظیفه ذاتی در نظر گرفته میشود را کنار بگذاریم تا مشکلات حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه بودجه باید مبتنی بر حقایق درآمد نوشته شود گفت: امیدهای واهی ایجاد نکنیم تا مردم مطالبه گر شده و حق خود را از شهرداری درخواست کنند.
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.