تاریخ : پنجشنبه 18 دي 1399
کد 4245

کمیسیون سرمایه گذاری همراه سرمایه گذاران در تبریز

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار شورای اسلامی شهر تبریز گفت: از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در تبریز دعوت می‌کنیم و پشتیبان سرمایه گذاران هستیم.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز محرم محمدزاده با بیان اینکه اعضای کمیسیون سرمایه‌ گذاری و بهبود فضای کسب و کار از سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی در تبریز حمایت می‌کند گفت: امروز هدف ما افزایش سرمایه گذاری در تبریز است و همواره پشتیبان سرمایه گذاران هستیم.
وی ادامه داد: امروز نگاه ما به سرمایه گزاری در تبریز حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری است گفت: هرمقدار سرمایه گذاری در شهر افزایش یابد رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز گسترش خواهد یافت که این به نفع شهروندان و به نفع سرمایه گذاران است.
 
محمدزاده ادامه داد: تبریز به عنوان شهری تاریخی و دارای موقعیت اقتصادی پتانسل های بالای سرمایه گذاری را دارد که نیاز است سرمایه گذاران داخلی و خارجی از این پتانسیل ها آگاه شوند.
 
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه تا جایی که حق و حقوق قانونی شورای شهر اجازه دهد از سرمایه گذاران حمایت می‌کنیم و توسعه هرچه بیشتر تبریز هدف اصلی کمیسیون است.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.