تاریخ : دوشنبه 12 آبان 1399
کد 4103

بررسی لوایح شهرداری تبریز در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز با موضوع بررسی لوایح شهرداری تبریز برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین املل شورای اسلامی شهر تبریز؛ لایحه شهرداری تبریز در خصوص دخواست تجویز انجام توافق و مصالحه برای افزایش سه درصدی سهم مالک از 28 درصد به 30 درصد به لحاظ اختلاف متراژ در راستای توافق قبلی  و اجرای مسیرگشایی و احداث خیابان و رفع معضل ترافیک در سنوات قبل صورت گرفته است مطرح و توسط اعضا کمیسیون تصویب شد.
لایحه بعدی شهرداری در خصوص اعمال اصلاحات در ماده 26 تعرفه عوارض محلی مبنی بر اخذ 2 ردصد غرامت به جای شرکتهای بیمه گر از مالکین به غیر از واحدهای مسکونی در قبال ارائه انجام خدمات مرتبط با حوادث و سوانح در قالب تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات ایمنی شهرداری مصوب سال 99 مطرح و پس از تبدال نظر و نهایتا مقرر شد پس از اخذ تجربه سایر کلانشهرها و همچنین نتیجه مکاتبه شرکتهای بیمه گر موضوع در کمیسیون برنامه وبودجه مطرح و همچنین در لایحه تعرفه عوارض محلی سال 1400 مطرح شد.
سومین لایحه مورد بررسی در خصوص تجویز انجام توافق اصلاحیه مصالحه نامه منعقده فی ما بین شهرداری منطقه 6 و یکی از شهروندان در خصوص واگذاری قطعه ای زمین با کاربری پارکینگ جهت الحاق به ملک به دلیل حذف امتداد خیابان و تغییر کاربری ملک مذکور از فضای سبز به پارکینگ برای افزایش توان مالی و اجرای کارهای عمرانی در شهر در قالب اعتبارات عمرانی بودجه مصوب سال 99 تصویب شد.
در ادامه لایحه شهرداری در خصوص تجویز تامین اعتبار برای تملک سهام باقی مانده مشاعی به مساحت 900 متر مربع از بخش 10 تبریز، با طی تشریفات قانونی و اخذ دستور مقم قضایی و با پیش بینی اعتبار در بودجه مصوب با جابجایی از ردیف اعتباری مورد نظر موافقت شد.
آخرین لایحه مورد بررسی در این جلسه در خصوص تسویه حساب بدهی انجمن حمایت از زندانیان تبریز به عنوان کمک مالی تصویب شد.
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.