تاریخ : يکشنبه 13 مهر 1399
کد 4039

تبصره های ۸۵ از تبصره‌های دائمی بودجه مصوب سال ۹۹ در خصوص پارک بزرگ تبریز اصلاح شد

لایحه شهرداری تـبریز مبنی بر اصلاح تبصره 85 از تبصـره هـای دائمی بودجه مصوب سـال 99 و تجویز انعقـاد قرارداد باموسسات عاشورا برای اجرای طرح پروژه حفاظت و توسعه پارك بزرگ تبریز از محل قطعات شهرك طلائیه با قید ضرورت یک فوریت مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تبریز محمد باقر بهشتی گفت: شهرداری لایحه خود را اصلاح کرده و به احکام برنامه پنج ساله اشاره کرده‌اند ، باید توجه کنیم که ما اعتبار پروژه را در پارک بزرگ تصویب می‌کنیم نه پیمانکار که انتخاب پیمانکار برعهده شهرداری است.
وی افزود: ما این لایحه را تصویب کنیم که شهرداری با رعایت مفاد برنامه پنج ساله اعتبار پارک بزرگ را تمدید کند و امسال نیز هرمقدار بودجه نیاز است شهرداری باید اصلاح بودجه ارائه کند و بگوید منابع آن کجاست.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز تصریح کرد: شهرداری در طول برنامه پنج ساله اعتبار پارک بزرگ را لحاظ کند و هر سال هرمقدار نیاز است اعلام کند و امسال نیز چه مقدار نیاز است لایحه اصلاحی بیاورد.
بهشتی گفت: شهرداری آیین نامه مالی کار کند اختیارات شهرداری را شورا تصویب نمی‌کند ما برای پروژه اعتبار تصویب می‌کنیم انتخاب پیمانکار با شهرداری است.
وی تصریح کرد: اگر وام می‌گیرند به تصویب جدید نیاز نیست اگر از اعتبارات شهرداری در سایر پروژه ها تامین می‌شود باید تصویب شود. اگر اعتبار امسال با ۲۰۰ میلیارد و تومان حل می‌شود بیاورد اگر نه از محل جابجایی تامین شود.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز اضافه کرد: شهرداری طول برنامه پنج ساله اعتبار مورد نیاز پارک بزرگ را تامین و در بودجه سالانه لحاظ کند و اگر امسال با ۲۰۰ میلیارد تومان حل شود که مشکلی نیست اگر نیاز به اعتبار بیشتر باشد از طریق جابجایی اعتبار بودجه تامین شود.
لایحه شهرداری در خصوص اصلاح تبصره های ۸۵ از تبصره‌های دائمی بودجه مصوب سال ۹۹ در خصوص پارک بزرگ تبریز با این اصلاح که  شهرداری طول برنامه پنج ساله اعتبار مورد نیاز پارک بزرگ را تامین و در بودجه سالانه لحاظ کند و اگر امسال با ۲۰۰ میلیارد تومان حل شود که مشکلی نیست اگر نیاز به اعتبار بیشتر باشد از طریق جابجایی اعتبار بودجه تامین شود تصویب شد.
در ادامه لایحه شهرداری تبریز در خصوص تجویز اعمال مساعدت مالی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان مازاد بر توافق و مصالحه قطعی به دو بافت در طرح احیای بافت فرسوده چوخورلار موافقت شد.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.