تاریخ : سه شنبه 9 ارديبهشت 1399
کد 3718

لیست اولویت های آسفالت اساسی شهرداری تبریز طی سال 1399

مناطق 8 و10 فاقد اولویت مجزا هستند و تماماً توسط سازمان عمران شهرداری تبریز اجرا خواهند شد.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.