تاریخ : يکشنبه 16 تير 1398
کد 3204

دکتر سعید نیکو خصلت:

اسرار نوشتن رازی سر به مهر است که در لفافه و رندی همواره از سوی بزرگان بدان اشاره شده است.

یادداشت
روز قلم مبارک
اسرار نوشتن رازی سر به مهر است که در لفافه و رندی همواره از سوی بزرگان بدان اشاره شده است. به راستی در نی چه اسرار بزرگی نهفته است که باید به قول مولانا (بشنو از نی) به صدایش گوش داد و از طرفی دیگر در کسوت قلمی در می آید و می نویسد و براستی اگر نوشتنی نبود آدمی مجبور بود تا اشتباهات خود را تکرار کند و اینجاست که کتاب نیز به زیبایی از قداستی ابدی برخوردار می شود.

گرچه مولانا می فرماید "سر من از ناله من دور نیست" با این حال گوش محرمی لازم است تا شنید آنچه ناشنیدنی است را. 
آری آرزویی که نوشته شود تبدیل به هدف می شود.
مردان بزرگ روزگار از اسرار نوشتن و قدرتی که در نوشتن موجود است به خوبی واقف بوده اند.
با پیش فرض قدرت ماورایی قلم، چه می نویسیم بسیار اهمیت پیدا می کند.
شاید از خوبی ها نوشتن بسیار بیشتر از گفتن خوبی ها ارزش داشته باشد و به همین ترتیب از بدی ها نوشتن از بدگویی اثرات مخرب تری داشته باشد.
شاید زرتشت اگر امروز بود با توجه به توان نوشتن عامه مردم، به جای گفتار نیک به نوشتن از خوبی ها دعوت می کرد!
اسرار نوشتن هماره در زندگی جاری و ساری هستند و ما را چندان به چند و چون این اسرار آشنا نساخته اند و در همین حد تاکید شده است که برنامه های روزانه و هفتگی و دراز مدت خود را بنویسیم! 
داستان های متعددی از افراد موفق جهان وجود دارد و آن هم حکایت از نوشتن دقیق برنامه های روزانه شان است.
نوشتن بودجه سالانه و چشم اندازها نیز از این مقوله متاثر می شوند. به هر حال کاش ما را از کودکی و به اصرار عادت می دادند تا برنامه ها و آرزوهای خود را مکتوب کنیم و حتی هنگام ورود به مدرسه به جای مشق های بی معنی دفتر برنامه و اهداف روزانه و رویاهای بی حد و حصر دوران کودکی مان ما را چک می کردند. به نظرم در آن موقع بود که رویاهایمان بیشتر به حقیقت می پیوستند و چه قدرت عظیمی را از روند زندگی مان محروم ساخته ایم! 
امروزه توان نوشتن به یمن فضای مجازی افزایش یافته است و اینکه چه می نویسیم و برای چه می نویسیم با توجه به گستره مخاطبان بسیار اهمیت دارد.
در صورتی که به قدرت نهفته در نوشتن واقف باشیم به راحتی هر چه را که به  ذهن چموش می رسد نمی نویسیم و مدیریتی خردمندانه را در نوشتن به کار می گیریم. 
به امید نوشتن:
از زیبایی ها
از آرزوها، اهداف و برنامه ها
از رویاها و خیال ها
از وقایع عبرت آموز روزانه
از تجربه های معنوی روزانه

باشد که عشق بر قلم ما مستولی شود.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.