تاریخ : يکشنبه 8 مرداد 1396     |     کد : 2106

مهندس داود امیرحقیان:

941 روز در شورا حضور داشتم

عضو شورای شهر تبریز گفت: از 960 روز فرصت خدمتی که در شورا وجود داشت، 941 روز به طور مستقیم در شورا حضور داشتم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز،مهندس داود امیرحقیان در نطق پیش از دستور جلسه اموز شورای شهر با حلیت خواهی از مردم و اعضای شورای شهر، اظهار داشت: متاسفانه امروز انسان هایی که تزکیه ندارند میان مردم محبوب هستند و آثار و تبعاتی که جامعه از این می بیند حرکت به سمت انحطاط و پسرفت ارزشها و موجباب دین گریزی و عدم اعتقاد به مبادی دینی است.
او گفت: به دلیل اینکه زیربنای اعتقادی این ها دچار خلل است فرهنگ های ضدارزش را ترویج می دهند که منتج به سست شدن ریشه و اساس بسیاری از اعتقادات می شود. امیدوارم مردم شریف تبریز و ایران با این معضل و مشکل برخورد کند و اجازه ندهند افرادی که تزکیه نشده اند در راس امور قرار گیرند.  
وی افزود: افکار بیدار کم است و بیشتر افراد چشمان خود را بر واقعیت ها بسته اند و با برخی مسائل برخورد نشده و از عملکرد شورا و شهردار تبریز به راحتی می گذرند. به نظر بنده عملکرد شهردار نمره قبولی نمی گیرد و حاضرم در حوزه های مختلف با اسناد و مدارک، عملکرد شورا و شهرداری مورد نقد و بررسی جدی قرار گیرد.
او تاکید کرد: درباره متمم و و تفریغ مصوب هفته های پیش کاری غیرکارشناسی انجام نشده و انحرافات بودجه آنن سال ها ۳ یا ۴ درصد نیست که سبب شد با تساهل و تسامح در شورا تصویب شود. وی افزود: در این مدت که حدود ۱۴۲۵ روز از عمر شورای چهارم گذشته است و بنده ۲۹۲ مکاتبه با مناطق و سازمان های شهرداری داشته و در ۱۷۹ جلسه شورای شهر شرکت کردم که تنها در ۱۰ جلسه شورا غایب بوده ام. این عضو شورا گفت: از مردم تبریز، همکاران شورا و شهرداری طلب حلیت می خواهم و از خداوند می خواهم عاقبت همه ما را ختم به خیر کند.


PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :