تاریخ : پنجشنبه 21 بهمن 1395     |     کد : 2038

جلسه کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز برگزار شد؛

بررسی ابهامات پروژه سرمایه گذاری پارک بزرگ

در جلسه کمیسیون تحقیق و نظارت شسورای شهر تبریز ابهامات پروژه سرمایه گذاری پارک بزرگ تبریز بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، در جلسه کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر که با حضور اعضای کمیسیون و مدیران شهرداری به ریاست دکتر محمد باقر لطفی برگزار شد موضوع سرمایه گذاری پارک بزرگ تبریز مطرح و بررسی شد.
این موضوع که به دلیل اعتراض و تذکر برخی از اعضای شورا برای بررسی به این کمیسیون ارجا داده شده است تصمیم گیری در این خصوص به دلیل ابهاات موجود به جلسه آتی این کمیسیون موکول شد.
بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون روز شنبه در جلسه فوق العاده با حضور اعضای کمیسیون، مدیران شهرداری مرتبط با این پرونده و کارشناسان این پرونده این پروژه سرمایه گذاری بررسی و در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.


PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :