تاریخ : شنبه 28 دي 1392
کد 100

دکتر بابایی عضو شورای شهر تبریز تاکید کرد

ضرورت انجام مطالعه دقیق در طرح ساماندهی ورودی های شهر
دکتر بابایی عضو شورای شهر تبریز از لزوم توجه جدی در مطالعات ورودی های شهر تبریز و ساماندهی اصولی آنها خبر داد.
 دکتر فریدون بابایی در جلسه ساماندهی ورودی های شهر تبریز ، بر ضرورت توجه به ورودی های شهر و جلوگیری از شتابزدگی تاکید کرد و گفت: شناخت کامل پیشینه تاریخی و شهرنشینی شهر تبریز در سالهای گذشته و موقعیت جغرافیایی و استراتژیک این شهر به عنوان یکی از پیش شرطهای لازم برای مطالعه طرح ساماندهی ورودی های شهر تبریز است و با توجه  به موقعیت تبریز قدیم و تاریخی در کنار جاده ابریشم و ارتباطات اقتصادی مهم این شهر توجه دقیق و همه جانبه را می طلبد.
وی به شهرسازی و معماری اسلامی و بومی شهر تبریز در سده های گذشته اشاره کرد و افزود: در ساختمانها و بافت شهر تبریز متاسفانه با توسعه فناوریهای نوین غربی هویت قدیمی و تاریخی به فراموشی سپرده شده است و در طراحی و ساماندهی ورودی های شهر به این مقوله باید توجه جدی داشت.
دکتر بابایی اقدم ادامه داد: طراحی و مطالعات اخیر باید همسو با نقش و عملکردهای کاربری های مناطق مجاور بوده و با استفاده از عناصر جزئی و مبلمان شهری و محدود به برخی جنبه های سیمای شهر باشد.
وی بر شناخت بیشتر تمام ابعاد ورودی های شهر جهت مطالعه عمیق و برنامه ریزی کامل تأکید کرد و افزود :طرح تفصیلی تبریز باید به عنوان طرح بالادستی و روشنگر راه در این مطالعات مورد توجه قرار گیرد تا از تکرار برنامه ریزی ها و مطالعات موازی و نیز هزینه های اضافی و غیر لازم جلوگیری شود.
دکتر بابایی اقدم به اسناد و نقشه های پشتیبان طرح ها از جمله نقشه مالکیت اراضی اشاره کرده و گفت:به سیاستهای تشویقی و حمایتی شهرداری برای مالکین املاک مجاور در راستای ترویج و مشارکت بایستی توجه کرد تا این طرح روند اجرایی به خود بگیرد.
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.