آرشیو آرشیومصوبات دوره پنجم

مورخه 97/4/31

مصوبات شصت و نهمین جلسه

(40)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شنبه 6 مرداد 1397

مورخه 97/4/24

مصوبات شصت و هشتمین جلسه

(55)

-

چهارشنبه 27 تير 1397

مورخه 97/4/17

مصوبات شصت و هفتمین جلسه

(41)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نماید.

شنبه 23 تير 1397

مورخه 97/4/10

مصوبات شصت و پنجمین جلسه

(31)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نماید.

شنبه 23 تير 1397

مورخه 97/4/3

مصوبات شصت و چهارمین جلسه

(42)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نماید.

سه شنبه 12 تير 1397

مورخه 97/3/27

مصوبات شصت و دومین جلسه

(29)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نماید.

سه شنبه 12 تير 1397

مورخه 97/3/20

مصوبات شصتمین جلسه

(29)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نماید.

سه شنبه 12 تير 1397

مورخه 97/3/6

مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه

(23)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نماید.

سه شنبه 12 تير 1397

مورخه 97/2/30

مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه

(18)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نماید.

سه شنبه 12 تير 1397

مورخه 97/2/23

مصوبات پنجاه و ششمین جلسه

(21)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نماید.

سه شنبه 12 تير 1397
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.