آرشیو آرشیومصوبات دوره پنجم

مورخه 97/7/15

مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه

(10)

جهت مشاهده بر روي لينک زير کليک نماييد.

يکشنبه 22 مهر 1397

مورخه 97/7/8

مصوبات هفتاد و ششمین جلسه

(9)

جهت مشاهده بر روي لينک زير کليک نماييد.

يکشنبه 22 مهر 1397

مورخه 97/6/13

مصوبات هفتادو پنجمین جلسه

(47)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دوشنبه 19 شهريور 1397

مورخه 97/6/11

مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه

(50)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

چهارشنبه 14 شهريور 1397

مورخه 97/5/21

مصوبات هفتاد مین جلسه

(46)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پنجشنبه 1 شهريور 1397

مورخه 97/4/31

مصوبات شصت و نهمین جلسه

(89)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

شنبه 6 مرداد 1397

مورخه 97/4/24

مصوبات شصت و هشتمین جلسه

(91)

-

چهارشنبه 27 تير 1397

مورخه 97/4/17

مصوبات شصت و هفتمین جلسه

(67)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نماید.

شنبه 23 تير 1397

مورخه 97/4/10

مصوبات شصت و پنجمین جلسه

(55)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نماید.

شنبه 23 تير 1397

مورخه 97/4/3

مصوبات شصت و چهارمین جلسه

(67)

جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نماید.

سه شنبه 12 تير 1397
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.