آرشیو آرشیواخبار

در جلسه فوق العاده شورای شهر تبریز؛

طرح کمیسیون تحقیق و نظارت درباره مالکان جایگاه CNG تصویب شد

(68)

در جلسه فوق العاده شورای شهر تبریز، طرح پیشنهادی کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز درباره یکی از جایگاه داران سی ان جی در شهر تبریز مطرح و به تصویب رسید.

چهارشنبه 14 شهريور 1397

ارجا دو لایحه به کمیسیون های شور؛

تعیین تکلیف تیم های ورزشی/طرح کاهش تعرفه تلویزیون های شهری

(111)

در جلسه امروز شورای شهر تبریز دو لایحه تعین تکلیف وضعیت تیم های ورزشی شهرداری تبریز و طرح کاهش عوارض تلویزیون های شهری مورد بررسی قرار گرفت.

يکشنبه 11 شهريور 1397

رییس شورای اسلامی شهر تبریز در سخنرانی پیش از دستور مطرح کرد؛

تفاوت ها را پذیرا باشیم و  قدر بدانیم

(106)

رییس شورای اسلامی شهر تبریز در سخنرانی پیش ازدستور خود گفت: اندیشه خود را تغییر دهیم و تفاوتها را پذیرا باشیم و حتی این تفاوت ها را قدر بدانیم.

يکشنبه 11 شهريور 1397

شکور اکبرنژاد رییس شورای اسلامی شهر تبریز باقی ماند

(186)

هفتادو چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با انتخابات هیات رییسه شورای اسلامی شهر تبریز و با حضور هر 13 عضو شورای اسلامی شهر تبریز آغاز بکار کرد.

يکشنبه 11 شهريور 1397

در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز؛

بابایی اقدم نماینده شورا در کمیته نمای شهری شد

(142)

اعضای شورای شهر، فریدون بابایی اقدم را به عنوان نماینده این شورا در کمیته طراحی، نظارت و کنترل نماهای شهری انتخاب کرد.

يکشنبه 4 شهريور 1397

در جلسه صبح امروز شورای شهر؛

اساسنامه سازمان های 14 گانه شهرداری به تصویب رسید

(178)

در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر تبریز، اساسنامه 14 سازمان شهرداری به تصویب رسید.

يکشنبه 4 شهريور 1397

عضو شورای اسلامی شهر تبریز؛

بازدهی کل اعضا شورا باید نمودی از توانمندی باشد

(81)

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: تک تک اعضا شورای اسلامی شهر تبریز در این دوره توانمندی های بسیاری دارند اما بازدهی جمع اعضا شورا باید نمود موفقی از توانمندی های جمعی باشد.

يکشنبه 4 شهريور 1397

عضو شورای اسلامی شهر تبریز؛

اصل کارآمدی شورا در تشکیل کمیسیون ها است

(94)

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: اصل کارآمدی شورا در برگزاری اصولی و شرکت اعضا شورا در کمیسیون ها است و نه عضویت در هیات رییسه شورا.

يکشنبه 4 شهريور 1397

عضو شورای اسلامی شهر تبریز؛

ایجاد صلح در شورا هدف غایی اعضا شورا است

(102)

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: ایجاد صلح و قوی کردن شورا اصلی ترین هدف ما در این دوره از شورای شهر تبریز است.

يکشنبه 4 شهريور 1397

عضو شورای اسلامی شهر تبریز؛

انتخابات هیات رییسه بدون بررسی های اصولی موجب شکاف میان اعضا شورا می شود

(113)

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: سال گذشته با بررسی های بسیار و جلسات متعدد هر 13 عضو شورای اسلامی شهر تبریز به نظری قطعی برای ریاست شورای اسلامی شهر تبریز رسیدیم.

يکشنبه 4 شهريور 1397
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.