آرشیواخبار
کلمه کلیدی
:
از
تا

جناب آقای سردار محمدحسین جعفری در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورا و شهردار تبریز

تأکید بر امر پژوهش در مطالعات توسعه شهری خواستار توجه جدی مدیران و کارگزاران شهری و استانی شد
سه شنبه 3 دي 1392

مهندس امیرحقیان عضو شورای اسلامی شهر تبریز در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورا و شهردار تبریز

با اعلام این مطلب که در تدوین و پیش بینی بودجه های شهری ، ملی و استانی ، نباید طوری عمل کرد که فشار روی دوش مردم باشد.
يکشنبه 1 دي 1392

آقای مهندس باغبان در نشست مشترک نمایندگان مجلس ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار تبریز

اوراق مشارکت مکمل تسریع روند توسعه شهری است
يکشنبه 1 دي 1392

آقای مهندس شهین‌باهر در نشست مشترک نمایندگان مجلس، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار تبریز اظهار کرد:

دوره بازگشت زلزله‌های تبریز فرا رسیده
يکشنبه 1 دي 1392

رییس کمیسیون اجتماعی فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز گفت:

تأمین زیرساخت های نشاط اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات فرهنگی شهروندان دو نیاز اساسی مردم و وظیفه متولیان این بخش و مدیران شهری است
يکشنبه 1 دي 1392

دکتر احتشام حاجی پور در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار

لزوم توجه جدی دولت به امر حاشیه نشینی و شمال تبریز
يکشنبه 1 دي 1392

دکتر چمنی در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار تبریز گفت:

تنها راه تسریع روند توسعه و عمران شهری تبریز را تزریق اعتبارات و بودجه های ملی است
يکشنبه 1 دي 1392

استاد خاماچی عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت:

آقای استاد خاماچی که در نشت مشترک نمایندگان مجلس ، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار تبریز خواستار تسریع در تبدیل وضعیت کارگران شاغل در شهرداری تبریز شد
يکشنبه 1 دي 1392

انتقادمهندس محدث از بی توجهی به ربع رشیدی

ربع رشیدی را فراموش کرده ایم
يکشنبه 1 دي 1392

محدث نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز

بومی سازی نهال ضروری است
يکشنبه 1 دي 1392