عکس های شاخه شصت و پنجمین جلسه علنی (97/4/10)
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
شصت و پنجمین جلسه علنی
 
powered by : ITShams

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.