مصوبات دوره چهارم

مورخه 92/8/5
مصوبات یازدهمین جلسه

مورخه 92/7/21
مصوبات نهمین جلسه

مورخه 92/7/14
مصوبات هفتمین جلسه

مورخه 92/7/7
مصوبات ششمین جلسه

مورخه 96/6/31
مصوبات پنجمین جلسه

مورخه 92/6/24
مصوبات چهارمین جلسه

مورخه 92/6/17
مصوبات دومین جلسه

مورخه 92/6/12
مصوبات اولین جلسه

    powered by : ITShams

    کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شورای شهر تبریز می باشد.