اوقات شرعی 
 
  آمار سايت
امروز : 210
ديروز : 1129
ماه : 6665
سال جاری : 6665
كل : 792717
 
 معرفی


محمدباقر لطفی
متولد ١٣٥١
كارشناس حقوق
كارشناس ارشد حقوق عمومي
دانشجوي دكتري حقوق عمومي

سوابق:
مدرس دانشگاه
مديركل حقوقي واجراييات شهرداري تبريز