اوقات شرعی 
 
 معرفی مهندس ایرج شهین باهر


مدارک تحصیلی و حرفه ای:
• لیسانس عمران - عمران (سال 1375)
• فوق لیسانس شهرسازی (سال 1381)
• پروانه کارشناسی رسمی قوه قضائیه ( سال 1382)
• پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک عمران
• پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک شهرسازی
• دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی و مدیریتی:
• رئیس سازمان تظام مهندسی استان آذربایجان شرقی دو دوره
• عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز
• رئیس کمیسیون توسعه و عمران شهری شورای اسلامی کلانشهر تبریز
• عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان در دوره پنجم و ششم
• عضو هیئت مدیره کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان
• رئیس کانون کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان آذربایجان شرقی
• شهردار شهر باسمنج سال 1385-1389
• شهردار نمونه سال 1389 شهرستان تبریز
• نماینده سازمان نظام مهندسی استان در کمیسیون ماده 5 استان
• عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان
• عضو کمیسیون حقوقی سازمان نظام مهندسی استان
• عضو کمیسیون انتشارات سازمان نظام مهندسی استان
• عضو گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان
• عضو کمیته آموزش نظام مهندسی استان
• عضو دائم کمیته راهبردی و مناسب سازی محیط شهری تبریز
• رئیس هیأت مؤسس جامعه مهندسان شهرساز استان آذربایجان شرقی
• مدیرعامل شرکت خوش سازان تبریز
• مشاور شهرسازی شهرداری مرند سال 1382
• کارشناس و مشاور اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در کمیسیون توافقات شهرداری تبریز سال 1383
• نایب رئیس اول شورای عالی کارشناسان رسمی قوه قضائیه کشور
• مشاور معاونت پیگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی
• عضو کمیسیون تحقیق و نظارت شورای اسلامی کلانشهر تبریز
• نماینده شورای اسلامی کلانشهر تبریز در کمیته فنی شهرداری
• عضو کمیته تدوین برنامه ریزی بازسازی و کمیته نظارت و اجرای ستاد بازسازی مناطق زلزله زده
• نماینده شورای اسلامی کلانشهر تبریز در کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه یک تبریز
• نماینده شورای اسلامی کلانشهر تبریز در کمیسیون بند 20 ماده 55 شهرداری منطقه یک تبریز
• دبیر کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر تبریز
• نماینده شورای اسلامی کلانشهر تبریز در هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری تبریز

سوابق علمی و تحقیقی:
• عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
• عضو کمیته بررسی پروژه های تحقیقاتی شورای اسلامی کلانشهر تیریز
• مدیر مسئول نشریه پیام ارک
• دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی عمران و معماری و توسعه پایدار شهری پاییز 92
• عضو هیأت علمی و داوری سمینار علمی و تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجانشرقی
• ارائه مقاله تحول مسیر مدیریت شهری در ایران ناشر ، نشریه دانشگاه 1384
• ارائه مقاله خصوصی سازی خدمات شهری و چالشهای پیش رو ناشر ، سمینار علمی – تخصصی شهرها و مردم 1383
• ارائه مقاله تأثیرات حمل و نقل بر محیط و انسان ناشر ، سمینار علمی - تخصصی شهرها و مردم: 1383
• ارائه مقاله بررسی تاب آوری در مقابل زلزله ( نمونه موردی شهر وان ترکیه)، نشریه نظام مهندسی: 1383
• همکاری در مطالعات وضع موجود مرحله اول قطار شهری تبریز با شرکت سبزینه راه
• مطالعه نقش شوراهای اسلامی شهرها در مدیریت شهری ( نمونه موردی تبریز ) پایان نامه ارشد
• همکاری در تهیه تعدادی از طرح های هادی شهری و روستایی استان
• ارائه مقاله شوراهای محلی و پیشنهادی برای استقرار آنها: روزنامه مهد آزادی 1381
• ارائه مقاله حریم شهر، پتانسیل یا چالش برای توسعه آینده: روزنامه مهد آزادی 1384
• ارائه مقاله بررسی حکمروایی شهری در قالب روابط شورای اسلامی شهر با شهرداری براساس مدل وابستگی متغیرها (نمونه موردی منطقه 18 شهرداری تهران) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری سال 92
• ارائه مقاله بررسی و مکان یابی فضای سبز ( پارک محله ای) در راستای توسعه پایدار زیست محیطی با اصول GIS کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری سال 92
• ارائه مقاله جایگاه سیاستهای کلی ابلاغی نظام در بخش پدافند غیرعامل توسط مقام معظم رهبری در میزان تاب آوری ساختار فضایی و کالبدی شهرها
• داور علمی فصلنامه پیام ارک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
• داور علمی پروژه های پژوهشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
• عضو کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان