اوقات شرعی 
 
 معرفی دکتر رسول درسخوان

دکتر رسول درس خوان

متولد  : 1342 در تبریز         

عضو هیت علمی تمام وقت و استادیار پایه15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

تحصیلات:

-کارشناسی در رشته برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

-کارشناسی ارشد در رشته شهرسازی آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

-دکتری در رشته شهر سازی علوم تحقیقات تهران

-حوزوی در رشته اتمام لمعتین  حوزه علمیه قم

سوابق:

-رییس سابق دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تبریز

-مدیر گروه و راه انداز رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد واحد تبریز

-مدیر گروه و راه انداز دوره کارشناسی ارشد معماری واحد علوم تحقیقات آذربایجان

-مدرس دوره کارشناسی ارشد مدیریت شهری سازمان مدیریت صنعتی

-مسول آموزش و پژوهش اداره کل خدمات شهری و اجرایی شهرداری تهران

-کارشناس املاک شهرداری تهران-دوره آقای کرباسچی

-معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری کلانشهر تبریز

-مسول بهسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

-عضور دوره سوم و چهارم شورای اسلامی کلانشهر تبریز

-دبیر سال دوم دوره چهارم شورای اسلامی کلانشهر تبریز