آیین نامه داخلی شورای اسلامی کلانشهر تبریز -مصوب 5-9-96


جهت مشاهده آیین نامه داخلی شورای اسلامی کلانشهر تبریز بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


آیین نامه داخلی شورای اسلامی کلانشهر تبریز -مصوب 5-9-96.pdf